Meer over ANBI

ANBI informatie Hersteld Hervormde Stichting Kerkgebouw De Hoeksteen Goes

RSIN: 859364902

Tenaamstelling: Hersteld Hervormde Stichting Kerkgebouw De Hoeksteen Goes

Postadres: Postbus 13, 4416ZG Kruiningen

Bestuurssamenstelling:
J.C. Hoekman, voorzitter
I. Midavaine, secretaris/penningmeester
G.J. Meijer, lid
W.L. Hirdes, lid

Beloningsbeleid: Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging, ook worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. Voor medewerkers in loondienst is de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de Hersteld Hervormde Kerk van toepassing, en voor de (eventuele) gemeentepredikant de generale regeling voor de predikantstraktementen van de Hersteld Hervormde Kerk.

Beleidsplan: Van toepassing is de (gemeenschappelijke) kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk (www.hersteldhervormdekerk.nl).

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel:
- Het verwerven van kerkgebouw De Hoeksteen te Goes
- De instandhouding van een kerkgebouw voor de te vormen Hersteld Hervormde Gemeente te Goes
- Het verzelfstandigen van de wijk ‘Goes’ van de Hersteld Hervormde Gemeente te Kruiningen door de instituering van de Hersteld Hervormde Gemeente te Goes
- Alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevordelijk kan zijn

Uitgeoefende activiteiten:
- De aankoop en onderhoud van een kerkgebouw in de gemeente Goes
- Het werven van fondsen om de aankoop en het onderhoud te financieren
- Het verrichten van de benodigde handelingen (conform de kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk) om te komen tot de instituering van de Hersteld Hervormde Gemeente te Goes

Financiële verantwoording 2017:
Nihil i.v.m. oprichting in 2018.

  • © hersteld hervormde kerk 2019