Meer over Kerkenraad / Kerkvoogdij

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit een predikant, pastoraal werker,  acht ouderlingen en zeven diakenen. 

Mocht u of jij behoefte hebben aan een pastoraal gesprek of vermoedt u dat een ander gemeentelid deze zorg nodig heeft, schroom dan niet, maar neem contact op met de predikant of de kerkenraad.

De preeklocatie "De Hoeksteen" is op dit moment nog geen zelfstandige gemeente en valt onder het bestuur van de Hersteld Hervormde Gemeente te Kruiningen. 

Klik HIER voor de kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente te Kruiningen

  • © hersteld hervormde kerk 2019