Meer over Kerkenraad / Kerkvoogdij

Kerkvoogdij

De kerkvoogden behartigen de  stoffelijke belangen van de gemeente. Hierbij valt te denken aan: beheer van de pastorie, kerkelijke gebouwen en bezittingen, het verwerven van inkomsten uit collecte  en de kerkbalans. Ook het bijhouden van de administratie en de ledenadministratie van de gemeente behoren tot de taken.

 

De preeklocatie "De Hoeksteen" is op dit moment nog geen zelfstandige gemeente en valt onder het bestuur van de Hersteld Hervormde Gemeente te Kruiningen. 

Klik HIER voor de kerkvoogdij van de Hersteld Hervormde Gemeente te Kruiningen

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019