• " Daarom is ook vervat in de Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een uiterste Hoeksteen, Die uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. " 1 Petrus 2:6

Meer over Kerkvoogdij

Kerkvoogdij

De kerkvoogden behartigen de  stoffelijke belangen van de gemeente. Hierbij valt te denken aan: beheer van de pastorie, kerkelijke gebouwen en bezittingen, het verwerven van inkomsten uit collecte  en de kerkbalans. Ook het bijhouden van de administratie en de ledenadministratie van de gemeente behoren tot de taken.

Klik hier voor de leden van de Kerkvoogdij .

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020