Meer over Onze gemeente

Bijbelstudiekring

In de Bijbelstudiekring bespreken we samen één van de Bijbelboeken. Op dit moment is dit Efeze. De reden voor de keuze voor Efeze, is het feit dat hierin veel staat over het 'gemeente zijn'. Zeker nu we als gemeente in Goes het proces van verzelfstandiging doorlopen, kunnen we hier samen veel van leren. Eén (of twee) persoon maakt een inleiding met gespreksvragen. Tijdens de avond bespreken we deze vragen, na het geven van de inleiding, in kleinere groepen. We merken dat de sfeer tijdens de Bijbelstudie heel open en eerlijk is. We spreken samen over allerlei vragen, maar zeker ook over de echte levensvraag: 'mag jij weten de Heere Jezus als je Zaligmaker te hebben?'. Confronterend en heftig, maar wel van eeuwigheidsbelang. Iedere volwassene uit de gemeente is van harte welkom! Voel je niet bezwaard of beschroomd, de avonden zijn echt zeer waardevol. Twijfel je over zaken vooraf? Bel, mail of app ons gerust!

 

Janneke Schouwenaar (jmschouwenaar@zeelandnet.nl)

Jos Lukasse (joslukasse@gmail.com)

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021