Dagelijks Woord

Bevestigings- en intrededienst ds. Lagendijk

05 september 2021

D.V. 5 september zal de bevestigings- en intrededienst van ds. Lagendijk plaatsvinden in de Petrakerk van de Gereformeerde Gemeente te Kapelle (Goessestraatweg 18).

Beste gemeenteleden,
Met dankbaarheid kunnen we u mededelen dat D.V. 5 september de bevestigings- en intrededienst van ds. Lagendijk zullen plaatsvinden. Uiteraard nodigen we u allen van harte uit om aan deze diensten deel te nemen.

Aangezien het de wens is van de kerkenraad en de kerkvoogdij dat de hele gemeente beide diensten kan bezoeken, is er voor gekozen om de diensten te houden in de Petrakerk van de Gereformeerde Gemeente te Kapelle (Goessestraatweg 18). Dit maakt het mogelijk dat ieder gemeentelid voor beide diensten kan inschrijven.
De bevestigingsdienst, waarin ds. Van Vugt en ds. Van Kooten hopen voor te gaan, zal beginnen om 13:30 uur. Tijdens deze middagdienst zal er ook kinderoppas aanwezig zijn. De intrededienst waarin ds. Lagendijk hoopt voor te gaan, zal aanvangen om 19:00 uur.

Om inzichtelijk te maken hoeveel gasten er naast de gemeenteleden uitgenodigd kunnen worden, vragen wij u vriendelijk om in te schrijven via Kerkbezoekplanner.nl. Voor deze zondag is een speciale link aangemaakt: https://www.kerkbezoekplanner.nl/inschrijven/8Aj4XYma
Geeft u alstublief aan welke dienst(en) u hoopt bij te wonen, en met hoeveel personen u verwacht te komen.

Degenen die niet in de gelegenheid zijn om de diensten fysiek bij te wonen, kunnen de diensten online bijwonen. Dat kan via de livestream van de Gereformeerde Gemeente van Kapelle: https://kerkdienstgemist.nl/stations/77-Petrakerk-Gereformeerde-Gemeente-Kapelle-Biezelinge

Tot slot zal er tijdens beide diensten een uitgangscollecte zijn. Deze is bestemd is voor de onkosten die de overkomst van de dominee met zich meebrengt. Wij bevelen deze collecte van harte in uw milddadigheid aan!
Laten we als gemeente verwachtingsvol toeleven naar deze zondag, want we mogen weten dat het de grote Zender Zelf is die Zijn knechten zendt!

Met vriendelijke groet,
Uw kerkenraad en kerkvoogdij

Diensten

 

Klik op een dienst voor de liturgie

 

Agenda


Klik op een item voor meer informatie

 

(De agenda geeft geen beschikbaarheid van de zaal weer)

  • © hersteld hervormde kerk 2021