• " Daarom is ook vervat in de Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een uiterste Hoeksteen, Die uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. " 1 Petrus 2:6

Meer over Kerkenraad

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit een drie ouderlingen en een diaken. 

Mocht u of jij behoefte hebben aan een pastoraal gesprek of vermoedt u dat een ander gemeentelid deze zorg nodig heeft, schroom dan niet, maar neem contact op met de kerkenraad.

Klik hier voor de leden van de kerkenraad 

  • © hersteld hervormde kerk 2020