Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogdij

Kerkvoogdij

“Mijne is het zilver en Mijne is het goud, spreekt de HEERE der heirscharen” (Haggai 2:9)

 

In art. III van de Romeinse artikelen wordt als een onderdeel van de orde in het leven en werken der kerk genoemd ‘het inzamelen en beheren van gelden en goederen voor de dienst der kerk’. Hiermee wordt onderstreept dat de zorg voor de financiën geen doel vormt in zichzelf, maar dienstbaar wil zijn aan de roeping van de kerk. Dat inzamelen en beheren is naast het zorgdragen voor de verder stoffelijke zaken als bv. een kerkgebouw een taak van het college van kerkvoogden.

Daarmee is het college van kerkvoogden dienstbaar aan de verkondiging van het woord en draagt zorg voor het op een zorgvuldige wijze faciliteren van alles wat daarbij nodig is in de praktische zin.

 

Klik hier voor de leden van de Kerkvoogdij .

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024