• " Daarom is ook vervat in de Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een uiterste Hoeksteen, Die uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. " 1 Petrus 2:6

Bijbelkring digitaal

Bijbelkring in corona-tijd

Nu we elkaar fysiek niet meer kunnen ontmoeten en we de gesprekken met gemeenteleden zo missen is het idee ontstaan om de Bijbelstudie op een digitale manier voort te zetten. We nodigen iedereen van harte uit om deel te nemen. Ook als u/jij nog niet eerder hebt deelgenomen aan de Bijbelkring ontmoeten we jullie graag! We zullen verder gaan met het behandelen van de Efezebrief.

De Bijbelstudie vindt 1 keer in de twee weken plaats op donderdagavond van 20.00-21.00 uur. We beginnen gezamenlijk met Bijbellezen en gebed. Vervolgens gaan we in groepjes uiteen om samen vragen te bespreken. Deze vragen worden vooraf opgesteld en doorgemaild, zodat u/jij de Bijbelstudie goed kunt voorbereiden. We zullen dan weer gezamenlijk afsluiten.

Voor deelname kunt u/jij op de link klikken die we vooraf per mail doorsturen.

Als u/jij deel wilt nemen graag even een mail sturen naar jmschouwenaar@zeelandnet.nl

Hartelijke groet van Jos Lukasse & Janneke Schouwenaar

Diensten

 

Klik op een dienst voor de liturgie

 

Agenda


Klik op een item voor meer informatie

 

(De agenda geeft geen beschikbaarheid van de zaal weer)

  • © hersteld hervormde kerk 2020