• " Daarom is ook vervat in de Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een uiterste Hoeksteen, Die uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. " 1 Petrus 2:6

Drive-in inloopochtend

30 mei 2020

Op zaterdag 30 mei houden we een drive-in inloopochtend bij de Hoeksteen. 

Drive-in inloopochtend 30 mei

Op zaterdag 30 mei houden we weer een inloopochtend in de Hoeksteen. Echter omdat we niet met grotere aantallen mensen tegelijk in de kerk mogen zijn, heeft het actiecomité een bestellijst gemaakt, die via internet in te vullen is. Op deze bestellijst staan onder andere taarten, bloemstukjes, artikelen van de wood factory en nog veel meer.

 

Uw bestelling kunt u dan bij de drive-in op het parkeerterrein van onze kerk ophalen. Tijdens het ophalen van uw bestelling is het ook mogelijk om voor een klein bedrag uw auto te laten schoonmaken.

 

Hieronder vindt u de link naar de bestellijst.

Bestellijst drive-in inloopochtend

In dit formulier kunt u uw bestelling doorgeven. Dit kan tot en met uiterlijk 25 mei. Wilt u het totaalbedrag van uw bestelling zelf optellen en uiterlijk 28 mei overmaken naar NL07 RABO 0335 0203 72 t.n.v. Stichting Kerkgebouw De Hoeksteen onder vermelding van 'bestelling drive-in inloopochtend'?

Ophalen bestelling

Het ophalen van de bestellingen verdelen we in tijdvakken van een kwartier. U kunt op het formulier uw voorkeurstijdstip doorgeven. Zonder tegenbericht is dit ook het definitieve tijdstip om uw bestelling op te halen. Mochten bepaalde tijdslots te druk worden, kan het zijn dat we u vooraf verzoeken om op een ander moment te komen.
Uiteraard willen we iedereen vragen om tijdens het ophalen van de bestelling (en eventueel ook bij het wassen van de auto) in uw auto te blijven zitten, om eventuele risico's zoveel mogelijk te vermijden.

 

Hartelijke groet,

Het actiecomité HHG Goes

Diensten

 

Klik op een dienst voor de liturgie

 

Agenda


Klik op een item voor meer informatie

 

(De agenda geeft geen beschikbaarheid van de zaal weer)

  • © hersteld hervormde kerk 2020