Dagelijks Woord

Meer over Kerkdienst

Mededelingen in de dienst

Voor het begin van iedere kerkdienst worden mededelingen voorgelezen door de ouderling van dienst. 

Let u bij het indienen op het volgende:

1. Activiteiten worden zodra ze bekend zijn, vermeld op de website.
2. Nadere mededelingen over activiteiten in de gemeente moeten tijdig doorgegeven worden aan ouderling Niewenhuijse, uiterlijk donderdag in de week voor het verschijnen van HHZ.
3. In de zondagse mededelingen worden activiteiten enkel benoemd als herinnering, zonder nadere toelichting.
De vermelding op de website en in HHZ geeft verder voldoende informatie.
4. Verzoeken om voorbede en dankzegging liefst voor vrijdag doorgeven aan ouderling Niewenhuijse, via: scriba@hhggoes.nl.
Bijzondere situaties via de wijkouderling kunnen natuurlijk op het laatste moment.
 

  • © hersteld hervormde kerk 2024