Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogdij

Collectebonnen

Collectebonnen zijn (per kaart € 18,00) te bestellen door overschrijving van het gewenste bedrag op het bankrekeningnummer NL07 RABO 0335 0203 72 t.n.v. Stichting Kerkgebouw De Hoeksteen onder vermelding van “collectebonnen, uw naam en zo nodig uw woonplaats en adres”.
Voor informatie:
Henk Jaap Schouwenaar
e-mail: collectebonnen@hhggoes.nl

Na ontvangst en verwerking van de betaling wordt de bestelling als regel de eerstvolgende zondag via de koster verspreid. Het is van belang er rekening mee te houden dat de verwerking per bank enkele werkdagen duurt. Als u de bonnen op zondag wilt ontvangen verzoeken wij u om deze uiterlijk donderdag te bestellen. In voorkomende gevallen kunt u uw bestelling ook telefonisch of per e-mail plaatsen. Standaard worden de bonnen op zondag uitgereikt. 

  • © hersteld hervormde kerk 2022