Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

ANBI Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Goes

RSIN: 860922868

Tenaamstelling: Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente te Goes

Postadres: Postbus 311, 4460 AS Goes

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de
ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die
worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van alle
vermogensrechtelijke aangelegenheden, de financiële middelen en eigendommen van de
diaconie. De diaconie bestaat uit 4 leden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot
uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

Klik HIER voor de ANBI-transparantiegegevens van de Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente te  Goes.

  • © hersteld hervormde kerk 2022