Meer over Kerkenraad

Ouderlingen

Ouderlingen

Ouderlingen hebben als lid van de kerkenraad een bijzonder mooie taak: zij zijn verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente. Zij dragen de zorg voor de gemeente als gemeenschap. Zij zorgen ervoor, met vorming en toerusting, dat de gemeente haar pastorale en missionaire roeping kan vervullen. Samen met de predikant is hen bovendien de herderlijke zorg voor de gemeente toevertrouwd, o.a. in de vorm van pastoraat.

Huisbezoek

De jaarlijkse huisbezoeken worden door uw ouderlingen met de diakenen afgelegd. Het is belangrijk dat ook de kinderen / jongeren op die avond aanwezig zijn en hun inbreng hebben tijdens het huis-bezoek. Naast het meeleven met het wel en wee van personen en gezinnen in de gemeente is het huisbezoek vooral bedoeld om met elkaar te spreken over datgene wat Gods Woord en de prediking daaruit tot stand brengt in het denken en willen en in het hart en leven van de leden van de gemeente, zowel bij jong als oud. Met name willen de ouderlingen en diakenen zorg besteden aan en hulp bieden bij vragen over wedergeboorte, geloof en bekering.

  • © hersteld hervormde kerk 2021