Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Vertrouwenspersoon

De landelijke kerk neemt deel aan het Meldpunt Misbruik (www.meldpuntmisbruik.nl). Dit meldpunt is er voor slachtoffers van misbruik binnen kerkelijke relaties en / of door een kerkelijke functionaris. De kerkenraad heeft Janneke Heijboer-van Hoorne uit Kapelle en Jacco Harinck uit Goes gevraagd en bereid gevonden om de rol van vertrouwenspersoon in de gemeente op zich te nemen. Zij adviseren gevraagd en ongevraagd de kerkenraad. De interne vertrouwenspersoon (IVP) is door de kerkenraad aangesteld om een veilige omgeving in de gemeente te bieden wat betreft seksueel misbruik in kerkelijke relaties. De taak van de IVP is als eerste aanspreekpunt voor het slachtoffer opvang, begeleiding en adviseren. Dit kan in overleg met Meldpunt Misbruik. De IVP heeft geheimhoudingsplicht. Daarnaast is het de taak van de IVP om activiteiten te stimuleren en te ontwikkelen op het gebied van preventie van seksueel misbruik. De IVP heeft cursus gevolgd en heeft met regelmaat toerustingsdagen. Zij weet dat dit werk alleen gedaan kan worden in afhankelijkheid en kracht van God.

Klik hier voor de contactgegevens van de vertrouwenspersonen.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024