Meer over Onze gemeente

Opvoedkring Samen Bijbels Opvoeden

In onze gemeente  is een opvoedkring actief met als doel ervaringen  met elkaar te delen en na te denken over bijbels opvoeden. Wat zegt Gods woord hierover en hoe kunnen we dit toepassen in de praktijk? De bedoeling is de bijeenkomsten eenvoudig te houden en vooral ook gezellig,  om zo elkaar tot steun te zijn in mooie dingen die het opvoeden met zich meebrengt maar ook als er moeilijkheden zijn. Op dit moment  is er 1 opvoedgroep actief met zes moeders. Deze groep komt elke 6 weken bijeen bij één van de moeders thuis.

Er wordt geopend met bijbel lezen en gebed. Het boek wat we als leidraad gebruiken is : “ Elke dag nieuw”, van Elise Pater-Mauritz. Er is voldoende ruimte om dingen te bespreken omtrent de opvoeding.

De ochtenden worden besloten met gebed of een gedicht.

De opening van het seizoen (september) wordt er gestart met een high tea voor alle moeders van de opvoedgroep (en) en de moeders die interesse hebben om deel te gaan nemen aan een opvoedgroep.

Eén tot twee keer per jaar wordt er een thema-avond georganiseerd voor de gemeente, nu is dat nog met de gemeente van Kruiningen samen. De volgende thema avond zal in het voorjaar 2020 plaatsvinden.

Voor informatie of opgeven voor de opvoedkring kunt u contact opnemen met:

Mariëtte Midavaine- de Witte

@: sjaakenmariette@zeelandnet.nl

(: 0113-251103 (’s avonds)

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021