Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Hoeksteenhulp

Sinds we in januari 2020 een zelfstandige gemeente zijn geworden, kan er gebruik gemaakt worden van Hoeksteenhulp in onze gemeente. De hulp bestaat uit praktische ondersteuning, bijvoorbeeld bij uw tuinonderhoud, een verhuizing, hulp in uw gezin, etc. Hoeksteenhulp is nog in de opbouwende fase en zal verder dit jaar worden uitgebreid en meer informatie verspreiden die voor u helpend kan zijn.

Het werkt als volgt:
Hoeksteenhulp wordt aangestuurd door een procescoördinator en een vrijwilligerscoördinator. Bij een hulpvraag of vermoeden van een hulpvraag, is het de procescoördinator of de vrijwilligerscoördinator die de mensen bezoekt om de hulpvraag te inventariseren. Hoeksteenhulp gebruikt hiervoor een standaard formulier. Op dit formulier wordt de hulpvraag geformuleerd en het hulpaanbod qua inhoud en tijd beschreven.

Hoeksteenhulp is voor praktische en kortdurende hulp bedoeld. Het komt echter voor dat u langer ondersteuning nodig hebt, of ondersteuning van een andere aard. Om u op weg te helpen, ziet u hieronder een overzicht van onderwerpen en waar u de juiste hulp kunt vinden. Indien u na het lezen van deze informatie nog twijfelt, of daarnaast toch Hoeksteenhulp nodig hebt, schroom dan niet om te bellen met de contactpersoon van Hoeksteenhulp. U kunt dan samen met de coördinator doorspreken wat uw hulpvraag is en wat u het beste zou helpen.

Nog even kort samengevat waar Hoeksteenhulp voor is. Praktische hulp, die kan bestaan uit:

 • Huishoudelijke werk
 • Tuinonderhoud
 • Hulp bij het doen van boodschappen
 • Hulp bij een verhuizing
 • ICT hulp
 • Vervoer naar (medische/belangrijke) afspraken
 • Vriendendiensten
 • Verhelderen van hulpvragen en verwijzen naar de juiste organisatie

Nog enkele aandachtspunten:

 • Het is de bedoeling dat we als Hoeksteenhulp aanvullend zijn, naast de professionele hulp en/of mantelzorg. We zullen dan ook altijd uw vraag breder bekijken, om u van de juiste hulp te voorzien of ernaar te verwijzen.
 • Hoeksteenhulp werkt nauw samen met de diaconie. Dit houdt in dat de diaconie/kerkenraad een beroep kan doen op Hoeksteenhulp en dat Hoeksteenhulp een signaalfunctie heeft richting de diaconie.
 • Indien u iemand in uw omgeving kent die ondersteuning nodig heeft, maar geen lid is van de kerk, kunt u ook voor die hulpvraag informeren bij één van de coördinatoren wat de mogelijkheden zijn. Zo willen we een helpende hand zijn binnen de gemeente, als ook buiten de gemeente.
 • Uw aanvraag wordt alleen bekend bij de diaconie, de coördinatoren Hoeksteenhulp en de vrijwilliger(s) die u komen helpen. Onze procedure is erop ingericht om uw privacy zo veel mogelijk te kunnen garanderen

Vrijwilligers:
Hoeksteenhulp wordt verleend door vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen zelf aangeven voor welke vrijwillige dienst ze zich beschikbaar stellen, passend bij hun interesse, talenten, gaven en mogelijkheden.

Wilt u helpen om Hoeksteenhulp vorm te geven? Dan kunt u zich opgeven als vrijwilliger bij  de contactpersoon. U krijgt dan verdere informatie en een aanmeldformulier.

Hulpvraag:
Heeft u een hulpvraag? Dan kunt zich eveneens aanmelden bij de contactpersoon. Dit kan ook als u een hulpvraag heeft en daarnaast ook vrijwilliger wil worden.

Gegevens contactpersonen:
Rita Nieuwenhuijse
telefoon: 06-11297961
email: hoeksteenhulp@hhggoes.nl

Tenslotte:
Hoeksteenhulp gaat uit van de gedachte: “De Heere Jezus is fysiek niet meer op aarde. Hij doet de kinderen van een zieke moeder niet in bad en slaat geen arm om een troosteloze drugsverslaafde. Daarvoor heeft Hij nu duizenden handen op aarde.”

 • © hersteld hervormde kerk 2024