Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Vrouwenkring Salomé

Lijkt het jou ook fijn om samen op zoek te gaan naar de rijke boodschap van het Evangelie, om bemoedigd en aangemoedigd te worden vanuit Gods Woord? Kom dan naar vrouwenkring Salomé. Doel van de kring is om in een ontspannen sfeer, meer en meer aan God en aan elkaar verbonden te worden en daarnaast ook in de gemeente mee te leven in vreugde en verdriet.

In het winterseizoen komen we iedere derde woensdagavond van de maand bij elkaar in de Hoeksteen. We starten om 19.30 uur. Het thema van 2021/2022 is het Koninkrijk van God. We gaan op zoek naar de Bijbelse lijn van het Koninkrijk van God en we gebruiken hiervoor het magazine Vrouw tot Vrouw. Na een korte inleiding over de Bijbelstudie die aan de beurt is, bespreken we de vragen in kleine groepjes. Zo nu en dan is er naast het bespreken van de vragen ook een creatieve verwerkingsvorm die hoort bij de Bijbelstudie. Verder is er ruimte voor ontmoeting en gezelligheid.

Data seizoen 2021-2022:
20 oktober 2021
17 november 2021
15 december 2021
19 januari 2022
16 februari 2022
16 maart 2022
20 april 2022
18 mei 2022

Iedere vrouw in de gemeente is hartelijk welkom!

Voorzitter: Minetta Schrijver
Secretaresse: Annemarie Niewenhuijse
Penningmeester: Chantal Otte
Lief en leed: Leone de Visser
Email: vrouwenkring@hhggoes.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2022