Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Vervolgcursus Bijbelse Toerusting

Deze cursus is een vervolg op de 3-jarige Cursus Bijbelse Toerusting (CBT Goes) en wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de kerkenraden van de Hersteld Hervormde Gemeenten van Goes en Kruiningen. De cursus was in eerste instantie bedoeld voor (gast-)leden van deze gemeenten. Leden van andere gemeenten kunnen echter ook deelnemen. 

Tijdens deze cursus – dit cursusjaar 4 zaterdagmorgens en 2 vrijdagavonden in de periode van november tot april - worden verschillende onderwerpen behandeld. Dit jaar komen de vakken dogmatiek, ethiek en praktische theologie aan de orde. In een ander cursusjaar zullen de vakken Oude en Nieuwe Testament en Kerkgeschiedenis aan de orde komen. 

Docenten zijn predikanten of andere personen die ervaring hebben met lesgeven in deze onderwerpen en inhoudelijk goed op de hoogte zijn. 

De cursus is bestemd voor oud-cursisten van de driejarige Cursus Bijbelse Toerusting of cursisten met een vergelijkbare basiskennis. Ze is zeker ook geschikt voor vorming en toerusting van ambtsdragers. 

De lessen worden gegeven in de kerkgebouwen van de Hersteld Hervormde Gemeenten in Goes en Kruiningen. Dit cursusjaar in Goes. 

Meer informatie is te vinden in de brochure van het lopende cursusjaar. Voor vragen en voor het aangeven van je interesse voor de studie, kun je terecht bij Joop Pieper toerusting@hhgkruiningen.nl of via telefoon of app: 06-54373067. 

  • © hersteld hervormde kerk 2024