Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Cursus Bijbelse Toerusting

Cursus Bijbelse Toerusting Goes (CBT-Goes)

De cursus is in 2020 gestart en wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de kerkenraden van de Hersteld Hervormde Gemeenten van Goes en Kruiningen. De cursus was in eerste instantie bedoeld voor (gast-)leden van deze gemeenten. Leden van andere gemeenten kunnen echter ook deelnemen. 

Tijdens deze driejarige cursus – dit cursusjaar 15 zaterdagmorgens en 3 vrijdagavonden in de periode van september tot mei - worden verschillende onderwerpen behandeld. Zo komt o.a. de inhoud van het Oude en Nieuwe Testament aan de orde en ook de vakken dogmatiek, ethiek, kerkgeschiedenis en praktische theologie. Docenten zijn predikanten of andere personen die ervaring hebben met lesgeven in deze onderwerpen en inhoudelijk goed op de hoogte zijn. 

De cursus geeft antwoord op veel vragen die in deze tijd op ons afkomen. Het is verder een goede aanzet voor de vorming van het geestelijk leven. 

Een vooropleiding voor het volgen van deze cursus is niet nodig. Enige voorbereiding op de lessen door het lezen van artikelen of delen van een boek is mogelijk. Op dit moment volgden ongeveer 35 cursisten de cursus. In september start ieder jaar een nieuwe groep cursisten. 

De lessen worden gegeven in de kerkgebouwen van de Hersteld Hervormde Gemeenten in Goes en Kruiningen. 

Meer informatie is te vinden in de brochure van het lopende cursusjaar. Voor vragen en voor het aangeven van je interesse voor de studie, kun je terecht bij Joop Pieper toerusting@hhgkruiningen.nl of via telefoon of app: 06-54373067.

  • © hersteld hervormde kerk 2024