Meer over Onze gemeente

Cursus Bijbelse Toerusting

Op 12 september 2020 is de Cursus Bijbelse Toerusting gestart in Goes met zo’n 30 cursisten.

Tijdens deze driejarige cursus van jaarlijks 18 zaterdagmorgens van 3,5 uur in de periode van september tot mei worden verschillende onderwerpen behandeld. Zo komt o.a. de inhoud van het Oude en Nieuwe Testament aan de orde en ook de vakken dogmatiek, ethiek, kerkgeschiedenis en praktische theologie. Docenten zijn predikanten of andere personen die ervaring hebben met lesgeven in deze onderwerpen en inhoudelijk goed op de hoogte zijn.

De cursus sluit goed aan op de belijdeniscatechese en geeft antwoord op veel vragen die in deze tijd op ons afkomen. Het is verder een goede aanzet voor de vorming van het geestelijk leven.

Een vooropleiding voor het volgen van deze cursus is niet nodig. Enige voorbereiding op de lessen door het lezen van artikelen of delen van een boek is mogelijk.

De bedoeling is om in september 2021 weer met een nieuwe groep te starten.

 

Meer informatie is te vinden in de studiegids 2020-2021. Voor vragen en voor het aangeven van je interesse om te beginnen in 2021, kun je terecht bij Joop Pieper jlpieper@kliksafe.nl of 0113-501528 / 06-54373067.

  • © hersteld hervormde kerk 2021