Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Cursus Bijbelse Toerusting

Deze cursus wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de kerkenraden van de Hersteld Hervormde Gemeenten van Goes en  Kruiningen. De cursus is in 2020 in Goes gestart en was in eerste instantie bedoeld voor (gast-)leden van deze gemeenten. Leden van andere gemeenten kunnen echter ook deelnemen.
Tijdens deze driejarige cursus – komend jaar 13 zaterdagmorgens en 5 vrijdagavonden in de periode van september tot mei - worden verschillende onderwerpen behandeld. Zo komt o.a. de inhoud van het Oude en Nieuwe Testament aan de orde en ook de vakken dogmatiek, ethiek, kerkgeschiedenis en praktische theologie. Docenten zijn predikanten of andere personen die ervaring hebben met lesgeven in deze onderwerpen en inhoudelijk goed op de hoogte zijn.
De cursus sluit goed aan op de belijdeniscatechese en geeft antwoord op veel vragen die in deze tijd op ons afkomen. Het is verder een goede aanzet voor de vorming van het geestelijk leven.
Een vooropleiding voor het volgen van deze cursus is niet nodig. Enige voorbereiding op de lessen door het lezen van artikelen of delen van een boek is mogelijk.
Tijdens het seizoen 2021-2022 volgen ongeveer 15 cursisten het eerste leerjaar en 15 cursisten het tweede leerjaar. In september 2022 start een nieuwe groep cursisten met het eerste jaar. Hieraan kunnen maximaal 30 cursisten deelnemen.
De lessen worden gegeven in de kerkgebouwen van de Hersteld Hervormde Gemeenten in Goes en Kruiningen. 

Meer informatie is te vinden in de brochure 2022-2023. Voor vragen en voor het aangeven van je interesse om te beginnen in september 2022, kun je terecht bij Joop Pieper, per mail: toerusting@hhgkruiningen.nl of via telefoon of app: 06-54373067.

  • © hersteld hervormde kerk 2023