Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Cursus Bijbelse Toerusting

Cursus Bijbelse Toerusting Goes (CBT-Goes)

Deze cursus wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de kerkenraden van de HHG Goes en Kruiningen. Deze cursus is in 2020 in Goes gestart en is in eerste instantie bedoeld voor (gast-) leden van deze gemeenten. Als er plaats over is kunnen ook leden uit andere gemeenten deelnemen.

Tijdens deze driejarige cursus van jaarlijks 18 zaterdagmorgens van 3,5 uur in de periode van september tot mei worden verschillende onderwerpen behandeld. Zo komt o.a. de inhoud van het Oude en Nieuwe Testament aan de orde en ook de vakken dogmatiek, ethiek, kerkgeschiedenis en praktische theologie. Docenten zijn predikanten of andere personen die ervaring hebben met lesgeven in deze onderwerpen en inhoudelijk goed op de hoogte zijn.

De cursus sluit goed aan op de belijdeniscatechese en geeft antwoord op veel vragen die in deze tijd op ons afkomen. Het is verder een goede aanzet voor de vorming van het geestelijk leven.

Een vooropleiding voor het volgen van deze cursus is niet nodig. Enige voorbereiding op de lessen door het lezen van artikelen of delen van een boek is mogelijk.

Gedurende het seizoen 2020-2021 volgden 30 cursisten het eerste leerjaar. In september 2021 gaan deze verder met het tweede leerjaar. Tevens start dan een nieuw groep cursisten het eerste jaar. Hieraan kunnen maximaal 30 cursisten deelnemen.

De lessen worden gegeven in het kerkgebouw van de HHG in Goes. In verband met corona start de nieuwe groep in september de lessen in het kerkgebouw van de HHG in Kruiningen.

 

Meer informatie is te vinden in de studiegids 2021-2022. Voor vragen en voor het aangeven van je interesse om te beginnen in september 2021, kun je terecht bij Joop Pieper jlpieper@kliksafe.nl of 0113-501528 / 06-54373067.

  • © hersteld hervormde kerk 2021