Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Hulp nodig

Waar kan ik terecht met mijn hulpvraag?

 

Hoeksteenhulp is voor praktische en kortdurende hulp bedoeld. Het komt echter voor dat u langer ondersteuning nodig hebt, of ondersteuning van een andere aard. Om u op weg te helpen, ziet u hieronder een overzicht van onderwerpen en waar u de juiste hulp kunt vinden. Indien u na het lezen van deze informatie nog twijfelt, of daarnaast toch Hoeksteenhulp nodig hebt, schroom dan niet om te bellen met de contactpersoon van Hoeksteenhulp. U kunt dan samen met de coördinator doorspreken wat uw hulpvraag is en wat u het beste zou helpen.
 

Hoeksteenhulp

Nog even kort samengevat waar Hoeksteenhulp voor is. Praktische hulp, die kan bestaan uit:

 • Huishoudelijke werk
 • Tuinonderhoud
 • Hulp bij het doen van boodschappen
 • Hulp bij een verhuizing
 • ICT hulp
 • Vervoer naar (medische/belangrijke) afspraken
 • Vriendendiensten
 • Verhelderen van hulpvragen en verwijzen naar de juiste organisatie
   

Eenzaamheid / Ziekenbezoek

De vrouwenvereniging bezoekt onze ouderen en zieken, evenals de wijkouderling of diaken. Indien u bezoekt wenst te ontvangen of signaleert dat iemand wel een bezoekje kan gebruiken, kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of diaken.
 

Opvoed- en gezinsondersteuning

Er zijn meerdere mogelijkheden om uw vragen over uw gezinsleven of rondom de opvoeding te stellen. Zo kunt u deelnemen aan de opvoedkring, die vanuit onze kerk georganiseerd wordt.

Indien u eenvoudige vragen hebt, waarbij de deskundigheid van een professional nodig is, kunt u laagdrempelig en vrijblijvend contact opnemen met de Jeugdgezondheidszorg die wordt uitgevoerd door de GGD. U kunt hierover meer lezen op hun website https://www.ggdzeeland.nl/professionals/gemeenten/.jgz-in-de-gemeente/ of telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer 0113-249400.

Indien u op zoek bent naar langdurige (langer dan 3 maanden) ondersteuning, kunt u contact opnemen met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). U kunt hun website raadplegen: https://www.cjggoes.nl/ of hen bellen op het telefoonnummer 0113-244388.
 

Financiën

De diaconie is het aanspreekpunt als u financiële ondersteuning nodig hebt binnen de gemeente. Zij kunnen u kortdurend financieel ondersteunen.

Hebt u moeite om iedere maand rond te komen en wilt u beter leren budgetteren? Of ga je net zelfstandig wonen en wil je een goede start maken in het zelf regelen van de financiën? Dan kunt u contact opnemen met de Sociaal Juridische Dienst van het SMWO. Deze dienst is geheel gratis en praktisch en kortdurend van aard. U kunt hierover meer lezen op hun website: https://www.smwo.nl/test-pagina/sociaaljuridischedienstverlening of telefonisch contact met hen opnemen via het telefoonnummer 0113-277111.

Hebt u door omstandigheden een hoge opstapeling van medische kosten? Of bent u uw baan kwijt geraakt? Wilt u weten of er structureel aanvullende mogelijkheden zijn op financieel gebied? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van GR de Bevelanden. Zij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 0113-239100.
 

Mentaal welzijn

Hebt u last van (aanhoudende) stress, angst, vermoeidheid of andere mentale problemen? Dan kunt u het beste op korte termijn contact opnemen met de Praktijkondersteuner van de Huisarts (POH). De POH kan u kortdurend ondersteunen en u tips geven om beter om te kunnen gaan met de problemen die u ervaart.

Indien u aanloopt tegen langdurige problematiek op mentaal gebied, kunt u contact opnemen met de huisarts en vragen om een verwijzing naar een instantie die u kan helpen, bijvoorbeeld door middel van behandeling.

Mentale problemen kunnen het beste zo vroeg mogelijk aangepakt worden. Het kan echter zo lopen, dat u ondanks de ingeschakelde hulp toch meer rust nodig hebt, die u thuis niet kunt vinden. Vanuit de kerk kunt u dan kortdurend verblijven in De Oase, zodat u daarna meer kracht heeft om de problematiek aan te pakken.
 

Huiselijk en seksueel geweld

Er zijn vele vormen van huiselijk en seksueel geweld. Het geweld kan onder andere bestaan uit schreeuwen, manipuleren, slaan, financiële uitbuiting, ongewenste seksuele aanrakingen of seksuele daden onder dwang (ook binnen het huwelijk), ouderenmishandeling en verwaarlozing. Voelt u of voel jij je niet veilig thuis? Of bent u / ben jij zelf de persoon die onveiligheid veroorzaakt? We staan in beide gevallen voor u en jou klaar. U / je kunt contact opnemen met de wijkouderling, de diaken of de contactpersoon van Hoeksteenhulp.

Mocht u direct contact willen met een professional hierover, dan kunt u contact opnemen met Veilig Thuis Zeeland. U kunt meer lezen op hun website http://veiligthuiszeeland.nl/ of hen bellen op 0800-2000.

Indien de kerkenraad of Hoeksteenhulp onveiligheid bij u thuis denkt te signaleren, dan zullen we dit met u bespreekbaar maken. We hopen elkaar op die manier ook te kunnen helpen en de veiligheid van u en jou te vergroten.
 

Contact

Hebt u vragen naar aanleiding van wat u gelezen hebt of wilt u uw persoonlijke situatie of signalen over andere kerkleden bespreken? Dan kunt u contact opnemen met één van de coördinatoren van Hoeksteenhulp: Rita Nieuwenhuijse of Wendy Dek : 06-42661259 / hoeksteenhulp@hhggoes.nl. Indien u signalen over een ander gemeentelid wilt bespreken, zullen we dat in eerste instantie anoniem doen, om de situatie objectief te kunnen beoordelen. Indien er inderdaad contact met de betreffende gemeenteleden gewenst is, zullen we u vragen de gegevens wel te delen.

 

 • © hersteld hervormde kerk 2024