Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Kinderen met een beperking in de gemeente

Kinderen met een beperking binnen de gemeente  
Voor alle kinderen die bij onze gemeente horen, willen we in onze gemeente aandacht hebben. Ook kinderen verdienen (pastorale) aandacht en daarom zijn er de kinderclubs, de buddy’s en de catechisatie. Maar ook voor de zorgenkinderen van de gemeente willen we er graag zijn. Dit kunnen kinderen zijn die naar het speciaal onderwijs of een andere vorm van dagbesteding gaan. Je kunt dus denken aan kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. De gemeente heeft een grote rol in het ondersteunen van gezinnen die een gezinslid met een beperking hebben.

Contactpersoon en klankbordgroep 

Binnen onze gemeente is Clarie Verschuure - Jacobusse contactpersoon voor ouders van kinderen met een beperking. Haar taak is contact te houden met de ouders, met hen mee te leven bij de verjaardag van het kind en tijdens andere belangrijke hoogte- en dieptepunten. Ouders kunnen altijd met vragen bij haar terecht. In samenwerking met de kerkenraad heeft zij oog voor pastorale en andere hulpvragen. 

De contactpersoon heeft regelmatig contact met een klankbordgroep van ouders. De klankbordgroep bestaat uit ouders van kinderen met een beperking binnen de gemeente. Zij weten uit ervaring hoe belangrijk het meeleven en de pastorale zorg vanuit de kerkelijke gemeente is. Zij denken mee in de praktische invulling hiervan. Samen met hen zijn de activiteiten binnen de gemeente ook tot stand gekomen. De contactpersonen van de gemeente van Goes en de gemeente van Kruiningen werken samen en hebben op dit moment nog dezelfde klankbordgroep. Binnen de klankbordgroep wisselen de leden, zodat iedereen een kans heeft om mee te denken en advies te geven. 

Activiteiten 
Jaarlijks worden er twee avonden georganiseerd met betrekking tot dit onderwerp. Thema- en gemeenteavonden met onderwerpen die worden aangedragen vanuit de klankbordgroep. Dit kunnen lezingen zijn, maar de avonden kunnen ook in het licht staan van onderling contact en het delen van ervaringen.
Sinds september 2019 wordt aangepaste catechisatie aangeboden. Dit wordt in Kruiningen gegeven. Kinderen met een beperking met de leeftijd vanaf 10 jaar kunnen aangemeld worden voor deze catechisatie. Deze catechesegroep is klein, zodat het aan kan sluiten op alle kinderen die hieraan meedoen. 
Binnen de gemeente wordt twee keer per jaar op zondag een aangepaste kerkdienst georganiseerd. Deze kerkdienst wordt in Kruiningen gehouden. Hierin wordt een korte, eenvoudige preek gehouden en er is speciale aandacht voor kinderen met een beperking. 

Alle informatie over georganiseerde avonden over dit onderwerp of over aangepaste kerkdiensten komt in de HHZ. Heeft u vragen of wilt u om een andere reden in contact komen met ons? Neemt u dan contact op met één van de onderstaande personen:

Clarie Verschuure - Jacobusse (contactpersoon Goes): clariejacobusse@hotmail.com
Annemarie van den Berge
Margriet Boers
Jos en Marie-José de Dreu
Erna Versprille

 

 


 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024