Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Belijdeniscatechisatie

Belijdeniscatechisatie

De verkondiging van het Evangelie vraagt om een antwoord. Iedereen die in Christus zijn zaligheid zoekt en zonder Hem niet leven kan, wordt geroepen om Zijn Naam te belijden. Om op het doen van belijdenis van het geloof voor te bereiden, is er de belijdeniscatechisatie. De belijdeniscatechisatie duurt twee jaar en wordt gegeven op vrijdagavond. Elke avond bespreken we met elkaar een hoofdstuk uit het Compendium bij Aan Zijn voeten van ds. R. van Kooten. Op de belijdeniscatechisatie is er gelegenheid om je vragen te stellen en spreken we met elkaar door over wat het gelezene betekent voor ons persoonlijke leven.

Ook wanneer je nog twijfelt of je belijdenis kunt of wilt doen, ben je van harte welkom om de belijdeniscatechisatie te volgen. Vaak gebruikt de Heere het bezig zijn met Hem en Zijn Woord om je duidelijkheid te geven.

Planning belijdeniscatechisatie 2021-2022

Datum

Les

Titel

08-10-2021

Inl

Inleiding en kennismaking: Waarom doe je belijdenis?

15-10-2021

1

God openbaart Zich I: Algemene en bijzondere openbaring

22-10-2021

2

God openbaart Zich II: De inspiratie van de Bijbel

29-10-2021

 

Geen belijdeniscatechisatie i.v.m herfstvakantie

05-11-2021

3

God openbaart Zich III: De canon

12-11-2021

4

Wat God van Zichzelf openbaart I: De Drie-eenheid

19-11-2021

5

Wat God van Zichzelf openbaart II: Gods eigenschappen

26-11-2021

 

Geen belijdeniscatechisatie i.v.m. week dankdag

03-12-2021

6

Van de Schepping van alle dingen I: Schepping en engelenwereld

10-12-2021

7

Van de Schepping van alle dingen II: God schiep de mens naar Zijn beeld

17-12-2021

8

Gods vaderlijke voorzienigheid

 

 

Kerstvakantie

14-01-2022

9

Gods levensverbond en ons verbreken ervan: De zondeval

21-01-2022

10

Gods verkiezende liefde: De uitverkiezing

28-01-2022

11

Christus de Zoon van de levende God

04-02-2022

12

Het werk van Christus: Verzoening

11-02-2022

13

Christus deelt het heil uit: Het werk van de Heilige Geest

18-02-2022

14

Roeping en wedergeboorte

25-02-2022

15

Het ware geloof: Geloof

04-03-2022

 

Geen belijdeniscatechisatie i.v.m. voorjaarsvakantie

11-03-2022

16

Het ware geloof: Bekering

09-03-2022

 

Geen belijdeniscatechisatie i.v.m. week biddag

18-03-2022

Vrij

Vrij onderwerp

Week van 28 maart

 

Aannemingsavond?

17-04-2022

 

Pasen belijdenis?

  • © hersteld hervormde kerk 2024