Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Bijbellezingen Filippenzen

Wandelt waardiglijk het Evangelie van Christus!

In dit winterseizoen hopen we als gemeente in drie Bijbellezingen stil te staan bij een gedeelte uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. In Handelingen 16 wordt vermeld hoe Paulus in Filippi het Evangelie verkondigd heeft. Nadat de Heilige Geest Paulus en Timotheüs verhinderde om het Evangelie in Azië te verkondigen, zag hij in de nacht een gezicht van een man in Macedonië. Deze bad hem en zei: Kom over in Macedonië, en help ons. In dat gezicht werd Gods stem gehoord om het Evangelie in Macedonië te verkondigen en daarmee werd het Evangelie voor het eerst op het Europese continent verkondigd.

Paulus heeft deze brief vanuit de gevangenis in Rome geschreven aan een gemeente waar hij een bijzondere band mee had. Wie voor zichzelf deze brief een keer doorleest, zal zien hoeveel rijkdom in deze kleine brief is opgenomen. 

We hopen stil te staan bij het gedeelte dat begint in Filippenzen 1 vers 27. Dit gedeelte loopt door tot 2 vers 16 en is onder te verdelen in drie gedeelten. De Heilige Geest gebiedt de gemeente om te wandelen waardiglijk het Evangelie van Christus. Wat wordt hier eigenlijk mee bedoeld? En ook niet onbelangrijk; wat wordt hier niet mee bedoeld? Aan de hand van de lezingen hopen we te ontdekken wat de Heilige Geest met dit gebod bedoelt en wat dit voor ons persoonlijk en als gemeente betekent. De titel voor de eerste avond is ‘Christelijk burgerschap’. We zullen na een inleiding in het bijzonder stilstaan bij Filippenzen 1:27-30. De tweede avond heeft als titel ‘Christelijke ootmoed’. Op die avond staat Filippenzen 2:1-11 centraal. Als laatste staan we stil bij ‘Christelijke gehoorzaamheid’ naar aanleiding van Filippenzen 2:12-16. 

Voor in de agenda; zo de Heere wil en wij leven: donderdag 12 november 2020, woensdag 20 januari 2021 en woensdag 17 maart 2021.

Een week voor aanvang van de Bijbellezingen hoop ik vragen door te geven die kunnen dienen als voorbereiding en nabespreking.

Aanmelden voor de bijbellezingen gaat via Kerkbezoekplanner.

 

E. Verhelst, Kruiningen

 

De avonden zullen ook te volgen zijn via kerkdienstgemist en de live-stream op Youtube.

 

De eerste bijbellezing in de serie van 3 kunt u hieronder terug kijken.

  • © hersteld hervormde kerk 2024